Internet učionice "POLITEHNIKE" - škole za nove tehnologije; Beograd

Vaš Web čitač mora imati omogućene "kolačiće"

Neki od kurseva mogu dozvoliti pristup gostima (anonimnim korisnicima)